Kodeerimine

Kodeerimine

Start-stop süsteemi väljalülitamine: Pidevalt väljas

Selles režiimis püsib automaatne mootori käivitamise ja seiskamise süsteem väljalülitatud seisundis igal mootori käivitamisel. Erandkorras lülitatakse süsteem sisse valides eco pro režiim või vajutades start-stop süsteemi lülitusnupule. Pärast mootori seiskamist ning uuesti käivitamist süsteem jälle deaktiveeritakse, süsteemi lülitusnupul läheb põlema valgusdiood, mis teatab, et süsteem on väljas.

Start-stop süsteemi väljalülitamine: Jätab meelde viimase seisundi

Selles režiimis pärast mootori käivitamist püsib automaatne mootori käivitamise ja seiskamise süsteem seisundis, milles ta oli enne mootori seiskamist. Kui enne viimast mootori seiskamist oli süsteem väljalülitatud, siis on on see edasiselt väljalülitatud ka uuesti käivitamisel.

Automaatne akna sulgemine avatud ukse korral

Antud funktsioon võimaldab automaatset akna sulgemist avatud ukse korral. Kui te algselt avasite ukse ning otsustasite akent sulgeda, siis on see võimalik vaid sulgemisnupu hoidmisel. Pärast funktsiooni aktiveerimist piisab akna automaatseks sulgemiseks nupu ühekordest vajutamisest, nagu ka suletud ukse korral.

Gabariittulede režiimis põlevad rõngastuled sama erksalt kui DRL(PST)-režiimis

Antud funktsioon võimaldab kasutada 100% päevasõidutulede (rõngastulede) valgustugevusest sisselülitatud gabariittulede režiimis. See on kasulik siis, kui soovite, et päevasel ajal põleksid ka tagumised gabariittuled.

Uste väliste käepidemete valgustuse lülitamine tagurdamisel

See funktisoon võimaldab tagurdamisel lülitada sisse väliste käepidemete valgustust. Antud funktisoon on kasulik öösel, et auto läheduses olevad sõidukid ning jalakäijad pööraksid tagurdavale autole suuremat tähelepanu.

Salongi dioodvalgustuse eemaldamine armatuuri valguse ereduse reguleerimisratta mõju alt

Antud eemaldamise tulemusel on võimalik reguleerida vaid näidikute klastri heledust, ülejäänud valgustus, sealhulgas peaarvuti, on valgustatud 100% tugevusega, soovi korral on võimalik ülejäänud valgustuse tugevust muuta iDrive süsteemi menüüst.

Udutuled kustuvad kaugtulede sisselülitamisel

Antud funktisoon sisselülitatud udutulede korral kustutab need kui lülitatakse sisse kaugtuled ning kaugtulede väljalülitamisel lülitab udutuled tagasi sisse.

Tuledepesurite ning kojameeste seadistused

Võimaldab seadistada tuledepesureid, muuta pesurite aktiveerimise impulssarvu (vaikimisi 2), kojameeste aktiveerimise arvu pesurite pritsingute vahel või täielikult lülitada välja tuledepesurid.

Päevasõidutulede sisse- ja väljalülitamine

Kui see funktsioon on aktiveeritud siis on võimalik päevasõidutulesid lülitada sisse või välja iDrive süsteemist. "Valgustuse seaded" menüüsse tekib "Päevasõidutulede" valik. Antud funktsiooni väljalülitamisel, AUTO ning 0 tulederežiimis rõngastuled on väljas ning gabariitide režiimis süttivad poole tugevusega.

Sport-indikaatorid

Antud funktsiooni aktiveerimisel on võimalik teha nähtavaks väändemomendi ning hobujõu suuruste näidikud mida väljastab mootor sõiduki kiirendamisel. iDrive süsteemi „Sõiduki olek“ menüüsse tekib valik „Sport-indikaatorid“ ning antud menüüvalik avatakse ka Sport või Sport+ režiimis. Antud funktisoon töötab süsteemides CIC ja NBT, väikestel monitoridel tekivad skaalad aga tööle ei hakka.

Video USB kaudu, ainult NBT

Antud funktisooni aktiveerimisel tekib video vaatamise võimalus USB-mäluseadmetelt, sealhulgas ka väliselt kõvakettalt. Süsteem toetab suurt hulka videoformaate ning lisaks on võimalik salvestada videofaile süsteemi sisemällu.

Süüte lülitamisel turvavöö mittekinnitamise hoiatussignaali väljalülitamine

Antud funktsiooni väljalülitamisel kaob mittekinnitatud turvavöö eest hoiatav helisignaal ning märguanne näidikute klastrilt süüte sisselülitamisel. Näidikute klastril endiselt jääb põlema punane mittekinnitatud turvavöö märguandetuli ning liikuma hakkamisel tekib klastriekraanile graafiline kujutis ning helisignaal, mis vihjab mittekinnitatud turvavööle.

Liikumisel mittekinnitatud turvavööde märguande väljalülitamine

Antud funktsiooni väljalülitamisel kaob sõiduajal ning sisselülitatud süüte korral mittekinnitatud turvavööst hoiatav graafiline kujutis näidikute klastrilt ning helisignaal, lisaks kaob ka punane mittekinnitatud turvavöö märguandetuli näidikute klastrilt.

Kurvituled: udutulede lülitamine rooli keeramisel

Antud funktisoon võimaldab kasutada udutulesid sooritatava manöövri valgustamiseks. Antud funktisoon on vaikimisi aktiveeritud VAG-grupi ja Mercedes marki sõidukitel. Sisselülitatud lähitulede korral lülitatakse sisse üks udutuledest kuhu poole keeratakse rooli või millise poole suunatuled on sees. Antud funktioon on kasulik manöövrite sooritamisel pimedal ajal, sest udutuledel on hea külgvalgustus ning võimaldavad paremini näha ümbrust erinevate manöövrite tegemisel.

Jooksva sõidukiiruse kuvamine pardakompuutril näidikute klastrilt

Antud funktisooni aktiveerimine võimaldab kuvada jooksvat sõidukiirust digitaalses formaadis näidikute klastrilt.

Tühja rea kustutamine pardakompuutrist

Rea kustutamine võimaldab eemaldada tühi valik pardakompuutrist näidikute klastris. Pardakompuutri nupu abil valikute lehitsemisel ei kuvata enam tühja valikut.

M-Performance logo kuvamine klastril (ainult laiendatud versioonil)

Võimaldab muuta tervitava ja hüvastijätva animatsiooni näidikute klastril M-performance graafilise kujutise vastu.

Sisselülitatud päevasõidutulede korral on sees ka tagumised tuled

Antud funktsioon aktiveerib tagumised tuled päevasel ajal liikumisel sisselülitatud päevasõidutuledega. Päevasõidutulede väljalülitamisel (aktiveeritud eelnevalt) kustuvad ka tagumised tuled.

Tulelampide külma ja kuuma kontrolli väljalülitamine

Hõõglampide korrasoleku kontrolli väljalülitamine, vajalid LED lampidega asendamisel. Põhjuseks on valgusdioodide madal takistus, valgusmoodul loeb, et lamp ei ole töökorras ning annab sellest märku näidikute klastril, seejärel moodul lülitab välja tulepirni juhtimise ning lülitab uuesti sisse kontrollimiseks, pirn hakkab vilkuma. Valgusdioodide korrektseks tööks on vaja lülitada välja korrasoleku kontroll ning lülitada sisse valgusdioodi režiim, kontrollfunktsioon on võimalik välja lülitada iga välise valgustuse tule jaoks.

ECO PRO vaikeseade

Aktiveerimisel on mootori käivitamisel comfort režiimi asemel vaikimisi aktiveeritud eco-pro režiim.

Sport+ režiimi lisamine

Sport+ režiim lisatakse lisaks „ecopro, comfort ning sport“ režiimidele. Sport režiimist on Sport+ eristatav tänu piiratud stabiilsuskontrollile. Selle režiimi puudumisel ei saa te täielikult nautida kogu võimsust ning külglibisemist. Tavalise sport režiimi puhul on stabiilsuskontroll sees. Sport režiimis stabiilsuskontrolli lülitamisel sisse toimub kohene üleminek comfort režiimi väändejõu piiranguga, millest teatab ka märguanne iDrive ekraanil.

Sport režiimi seadistamine

Sport režiimi seadistamiseks on SPORT või SPORT+ režiimide lülitamisel vaja valida režiimi seadete menüü. Menüüs on valikud, mida on võimalik viia sport režiimi, 3 varianti – mootor ja käigukast, ainult mootor ning ainult käigukast.

Kulgemine

Kulgemise režiimis lahtilastud gaasipedaali korral lülitab käigukast sisse neutraalkäigu, s.t. kulgeb neutraalkäigul. Gaasipedaali vajutamisel valib käigukast sobiva käigu ning sõit jätkatakse tavarežiimis.

Helisignaal turvasignalisatsiooni sisse- või väljalülitamisel

Antud funktisoon lisab "Heliteavituse" valiku menüüsse "Seaded – Lukustamine". Antud sõiduki avamise ning sulgemise valiku aktiveerimisel autovõtmelt kostub autost mittevali sõiduki tehasesireeni heli. Antud funktisoon on kättesaadav tehase poolt paigaldatud turvasüsteemidega sõidukitel. Tehasesignalisatsiooni võib tuvastada vaadates tahavaate peegli alla, kus peaks nägame poolkera. Kui poolkera on üleni must (mitte läbipaistev) siis signalisatsioonisüsteem puudub, kui aga poolkera on läbipaistev ja perioodiliselt vilgub, kui sõiduk on suletud, siis sõidukil on signalisatsioonisüsteem ning helisignaali funktsioon on aktiveeritav.

Ukseluku südamikust valve mahavõtmise keeld

Valve mahavõtmise keeld on saadav lisa 877 olemasolul. Pärast keelamist ei lülitu valvesüsteem välja ukse avamisel mehaanilise võtme või kruvikeerajaga.

Püsikiirusehoidja funktsiooni aktiveerimine

Aktiivse kiirusehoidja funktsiooni lisamine. Realiseerimiseks tuleb asendada juhtnupud roolil või nende puudumisel täiendada. Lisaks on vaja kontrollida kas näidikute klaster toetab antud funktsiooni (tavalised näidikuklastrid). Kõik laiendatud näidikute klastrid toetavad antud funktsiooni.

TV ja DVD kuvamine liikumisel

Võimaldab vaadata videosid sõiduajal ning liikumise alustamisel pilt ei kao. Lisaks ei lülitata välja interneti ja live-i.

S-režiimis kuvatakse jooksev käik käigukastis

Antud funktsioon võimaldab näha jooksvat käiku automaatkäigukastis S-režiimis, DS asemel kuvatakse S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8.

Kliima juhtnupp AUTO ei lülita sisse konditsioneeri

Töörežiimi muutmisel võimaldab, üleminekul manuaalsest automaatsesse režiimi, välistada automaatset konditsioneeri sisselülitumist. Saate ise selle vajadusel lülitada.

iDrive süsteemi väljalülitamine ukse avamisel

Mootori seiskamisel ning juhiukse avamisel iDrive süsteem lülitub välja. Vaikimisi lülitub süsteem välja alles pärast sõiduki sulgemist autovõtme abil.

NBT sisselülitusanimatsiooni muutmine

Võimaldab muuta NBT sisselülitamise kuvatavat animatsiooni, valikus on 5 erinevat animatsiooni.

Helitugevuse skaala iDrive süsteemis

Võimaldab näha helitugevuse skaalat iDrive ekraanil helitugevuse muutmisel.

Pagasiluugi sulgemine võtme- või salonginupust

Antud funktsiooni aktiveerimine võimaldab sulgeda pagasiluuki võtme- või salonginupust.

S.A.L. Grupp. OÜ
Tehase 16c, 51013 Tartu
E-mail: info@garage55.ee
Tel. +372 58 878 993
Oleme Avatud: E-R: 9 - 18
L: kokkuleppel